quinta-feira, junho 23, 2005

fabuloso resumo ensaísta sobre a nacionalidade portuguesa

de Rodrigo Moita de Deus, a ler n'O Acidental.